Profesjonell, faglig kostholdsveiledning - for idrettsutøvere, bedrifter og vanlig aktive mennesker

Kostholdsveiledning på arbeidsplassen

Det er en nær og direkte sammenheng mellom kosthold og helse, og at en god helse er forbundet med færre sykefraværsdager, er ingen hemmelighet. Kostholdet påvirker ikke bare den langsiktige helseutviklingen, men også den daglige form og yteevne. Når man så tilbringer over halve dagen på arbeidsplassen, bør arbeidsgiveren være seg bevist hva slags «drivstoff» det tilbys på arbeidsplassen. Det er ikke bare snakk om sykefravær og bedriftsøkonomi, men også om den enkelte arbeidstakers trivsel, daglige motivasjon og den langsiktige helse og yteevne.

Hva Thema Nutrition kan tilby din bedrift:
Thema Nutrition tilbyr kostveiledning og opplysning for kantinepersonale óg for de bedriftsansatte, og er behjelpelig med råd for forbedring av kantineutvalget. Eksempler på tiltak er:

  • Seminar for ansatte og/eller kantinepersonell med fokus på kosthold, ernæring, hvilken sammenheng disse har til generell helse óg hvordan man gjennom bedre kosthold kan øke sin daglige yteevne og velbefinnende.
  • Individuell veiledning av de ansatte for forbedring av personlig kosthold.

Ta kontakt for nærmere avtale!

Linker: