Thema Nutrition er del av et såkalt «ekspertpanel» hos treningsmagasinet.no, og vil i tiden framover besvare spørsmål relatert til idrett og kosthold på denne nettsiden!
Treningsmagasinets ekspertpanel