Hvor mye man går ned i vekt pr uke, vil i første omgang avhenge av din egen innsats (hvor gjennomført du er i livsstilsendringene), men også av utgangspunktet. Er du svært overvektig, vil resultatene kunne være mer synlig på vektskalaen enn om du er moderat overvektig. Kroppen din har gradvis over en lengre periode økt vekten, og den vekt som du har holdt over en lengre periode oppfattes nå av kroppen som din «idealvekt». Ett hvert forsøk fra din side om å endre denne, vil motarbeides av kroppen. De fleste som forsøker på vektreduksjon, vil klare dette, men etter kort tid vil de fleste være tilbake til utgangspunktet. Vellykket vektreduksjon handler ikke om å klare å gå ned i vekt, men å klare å opprettholde den nye vekten!

DE FLESTE SOM GÃ…R NED I VEKT, MISLYKKES I LENGDEN
80-90% av de som slanker seg, vil etter kortere tid gå opp igjen til utgangspunktet. Som regel skyldes dette at vektreduksjonen har gått raskt og ved bruk av metoder som gjør det vanskelig for kroppen å «godkjenne» den nye idealvekten. En vellykket vektendring handler i større grad om å gjøre en gradvis endring over tid, og å bruke desto mer tid på å stabilisere den nye vekten. Ideelt bør man redusere vekten med 5-10% i starten over de første ukene og deretter stabilisere vekten, før man prøver nye 5-10% vektreduksjon. Dette innebærer ca 4,5 – 8,5 kg vektreduksjon i første omgang for en person på 85 kg, og 5 – 10 kg vektreduksjon for en person på 100 kg. Klarer du å holde vekttapet på 0,5 – 1 kg pr uke, har du en ideell utvikling. Da unngår du stor dehydrering (væsketap) av kroppen, samt at du begrenser muskeltapet. Fett kan ikke forbrennes i et ubegrenset tempo, og klarer du et større vekttap pr uke, er det stor sjanse for at det er annet enn bare fett som mistes. Muskler bør beholdes (evnt økes!) fordi det holder hvilestoffskiftet høyt, og dessuten fremstår kroppen mer spenstig og fast!

Pulverkurer finnes det mange av, og har vært en populær metode for å nå en lavere vekt på kort tid. Resultatene kommer raskt, men er sjeldent varige. Så lenge man holder seg til pulverkuren, gir det resultater, men når kuren er over (!) og matinntaket økes, vil som regel vekten også øke. Gir det god mestringsfølelse??

Slutt å anse slankingen som en ”kur”. Først når du erkjenner ovenfor deg selv, at det handler om livsvarige endringer i handlingsmønster, så vil du lykkes med en god og varig vektreduksjon!

PULVERKURER GIR SVÆRT RASKE RESULTATER, MEN…

Figuren viser vektreduksjon (vertikal akse) gjennom 75 uker (horisontal akse). Følger man pulverkur (VLCD) går man raskt ned i vekt, men vil deretter gå opp igjen når man spiser normal mat.

Forsker Wadden gjorde i 2004 en studie på et utvalg av kvinner over ett år, som illustrerer pulverkur-effekten godt. Gruppen av kvinner ble delt i to, hvor den ene gruppen over de første 4 måneder skulle innta pulverkur (VLCD), for deretter å fortsette på en typisk slankekosthold som den andre gruppen alt hadde startet opp med (BDD). De som fulgte pulverkuren (VLCD) gikk raskt ned i vekt de første 4 måneder, men da matinntaket ble gjeninnført, gikk de gradvis opp igjen i vekt resten av året. Den gruppen som fulgte en ordinær slankekost (BDD) gikk derimot gradivs ned i vekt over en lengre periode, og etter ett år hadde begge gruppene lik (redusert-) kroppsvekt. Studien viser at et kunstig lavt energiinntak via pulverkurer ikke gir varige resultater, men snarere kan føre til stor frustrasjon når man opplever at vekten atter øker igjen i det man spiser «normalt». Har man derimot tålmodighet og jobber langsiktig, vil man oppleve stor mestringsfølelse i å se at vekten går gradvis ned etterhvert som man jobber seg inn i gode kostholds-
og treningsrutiner!

IKKE GI OPP – RESULTATENE KOMMER!
Ã… endre livsstil og å nå en lavere vekt handler om et langsiktig og tålmodig arbeide. Du kan klare å endre vekten med 1/2 – 1 kg pr uke, men må være forberedt på perioder der fint lite skjer. Det er kroppen selv som styrer tempoet, og en gang i blant opplever man «platåer» i forhold til fremgang. Menstruasjonssyklusen kan også medføre en vektendring på +/-2 kg pr mnd pga vannretensjon, og handler altså ikke om at man legger på seg igjen, selv om det ser slik ut på vekten.
Når kiloene har brukt mange måneder på å krype på, bør man også gi tilsvarende tid til å få de av. La de ukentlige resultater være motivasjonen på vegen: det nytter så lenge man gjør innsatsen helhjertet. Egne resultater, like så mye som andres engasjement og tilsvarende trenings- og kostholdsglede kan inspirere.

Les gjerne blogger fra andre som trener og kokkelerer sunt, eller hold deg motivert gjennom venner, magasiner og nettartikler!

Hent også tips om hvordan du holder motivasjonen oppe og målene klare ved hjelp av S.M.O.R.T