Forskning Undertegnede har den siste tiden vært regelmessig innom nettsiden Forskning.no; en nettside som karakteriseres som nordens største nettbaserte kanal for formidling av norsk og internasjonal forskning.

Her finner man spennende forskning som gjøres under et vidt spekter av temaer, herunder også kosthold og helse. Du kommer direkte til listen over ny og spennende kostholdsrelatert forksning via denne linken til Forskning.no. Her kan du lese om nye måter å forstå overvekts epidemien på, om forekomsten av kreftfremkallende stoffer i maten vår, at sjokolade er bra for oss, at kuer som beiter gir sunnere melk (omega-3!!), at barn som spiser fisk har lavere forekomst av astma/allergi…. mye spennende!

Forskning.no skriver om seg selv:
Forskning.no vil være engasjerende og nysgjerrighetsvekkende, fungere som en ressursbank for brukerne, og gi ny innsikt og forståelse. Forskning.no består av nyheter, bakgrunnsstoff, faktainformasjon og multimediapresentasjoner om de fleste temaer som berøres av forskning