En endring i kostholdet gir større gevinster målt i vektreduksjon enn trening alene.
Skjønt best effekt får du med en kombinasjon av begge strategier når du ønsker å gå ned i vekt.

Les mer på VG-nett

Lignende artikkel finnes også hos Dagbladets nettutgave;
Trening hjelper ikke barn med ekstrem fedme